Installation/avinstallation av cistern - Anmälan

LÄS MER

Anmälan om installation av cistern enligt 1 kap. 1-3 §§ samt 4 kap. 1 § Naturvårdsverkets föreskrift (NFS 2017:5). Tillsynsmyndigheten ska informeras vid installation av lagringsanordningar, eller hantering av brandfarlig vätska.

Anmälan om avinstallation av cistern enligt 6 kap 1 § samma förordning.

 

Skicka blanketten till:
Stadsarkitektavdelningen
Sölvesborgs kommun
294 80 Sölvesborg

Frågor om e-tjänsten

Stadsarkitektavdelningen
stadsarkitektavdelningen@solvesborg.se
0456-81 60 00