Kontrollansvarig - Anmälan

LÄS MER

Förslag på kontrollansvarig ska framgå av ansökan. Vid utförande av de flesta bygg-, rivnings- eller marklovpliktiga och anmälningspliktiga åtgärder ska det finnas en certifierad kontrollansvarig. En kontrollansvarig ska hjälpa byggherren att ta fram en kontrollplan och se till att alla kontroller görs som är nödvändiga för att uppfylla kraven i bygglagstiftningen. På Boverket.se kan du hitta certifierade kontrollansvariga personer.

 

Skicka blanketten till:
Stadsarkitektavdelningen
Sölvesborgs kommun
294 80 Sölvesborg

Frågor om e-tjänsten

Stadsarkitektavdelningen
stadsarkitektavdelningen@solvesborg.se
0456-81 60 00