Strandskyddsdispens - Ansökan

LÄS MER

Stränderna vid havet och vattendragen är viktiga naturområden för både människor, djur- och växtliv. Tack vare strandskyddet kan vi promenera längs stränderna, bada och fiska. Strandskyddet är också till för djur och växter som lever på och nära stränderna eller i vattnet.

Strandskyddet är ett generellt områdesskydd vid hav, sjöar, vattendrag och öar i hela landet. I allmänhet gäller det inåt land och lika långt ut i vattnet från strandlinjen, men skyddet kan vara utökat genom särskilt beslut upp till 300 meter inåt land och ut i vattnet.

För att bygga, gräva, anlägga eller på andra sätt påverka strandskyddsområdet, krävs dispens. För att få dispens från strandskyddet krävs enligt lagen särskilda skäl. Dessutom får det man vill göra inte påverka syftet med strandskyddet negativt.

 

Skicka blanketten till:
Stadsarkitektavdelningen
Sölvesborgs kommun
294 80 Sölvesborg

Frågor om e-tjänsten

Stadsarkitektavdelningen
stadsarkitektavdelningen@solvesborg.se
0456-81 60 00