Teknisk beskrivning Bilaga till anmälan/ansökan inom bygg

LÄS MER

En teknisk beskrivning kan till exempel innehålla uppgifter om bärande stomme, grundläggning, överbyggnad, energihushållning, ventilationssystem, vatten- och avloppsinstallationer. Den tekniska beskrivningen ska vara anpassad till ert specifika projekt.

 

Skicka blanketten till:
Stadsarkitektavdelningen
Sölvesborgs kommun
294 80 Sölvesborg

Frågor om e-tjänsten

Stadsarkitektavdelningen
stadsarkitektavdelningen@solvesborg.se
0456-81 60 00