Redogörelse för ensamkommande barn

LÄS MER

Gode mannen har rätt till ett skäligt arvode för uppdraget och ersättning för de utgifter som varit skäligen påkallade för uppdragets fullgörande enligt bestämmelserna i 12 kap. 16 § föräldrabalken och 12 § lagen om god man för ensamkommande barn. Det är överförmyndaren/överförmyndarnämnden som beslutar om arvodet och betalar ut det till gode mannen.

 

Blanketten skickas till:
Sölvesborgs kommun
Överförmyndare/överförmyndarnämnd
294 80 Sölvesborg

Frågor om e-tjänsten

Ida Svensson
ida.svensson@solvesborg.se

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndarnämnden
overformyndarnamnden@solvesborg.se