Vård- och omsorgsnämndens kvalitetspris

LÄS MER

Vård- och omsorgsnämnden vill uppmärksamma, uppmuntra och belöna kvalitetsutveckling och goda exempel inom vård och omsorg i förvaltningen och har därför instiftat ett kvalitetspris som delas ut i december varje år.

Utvecklingsarbetet ska vara kvalitetshöjande för personer som tar emot service, stöd och vård inom vård- och omsorgsförvaltningens verksamhetsområden. För att få priset ska man ha gjort något som andra enheter kan få idéer och dra lärdomar av. Det kan handla om nya arbetssätt eller metoder som riktar sig direkt till kommuninvånarna. Men det kan också gälla sådant som riktar sig till personalen, eftersom en bra arbetsmiljö och låga sjuktal också är till nytta för kommuninvånarna.

Nominera till priset kan både kommuninvånare och anställda göra under tiden 1 juli till 30 september. Prissumman för kvalitetspriset är ett halvt basbelopp. Priset delas ut till en verksamhet, enhet eller arbetsgrupp inom vård- och omsorgsförvaltningen.

 

 

Frågor om e-tjänsten

Svenja Andersén
svenja.andersen@solvesborg.se
0456-81 60 55

Personuppgiftsansvarig

Vård- och omsorgsnämnden
von@solvesborg.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa