Komplettera bygglovsärende

LÄS MER

Information till dig som ska komplettera ditt bygglovsärende

I denna tjänst kan du komplettera ditt byggärende samt lämna intyg och protokoll inför slutsamråd.

 

 

Frågor om e-tjänsten

Stadsarkitektkontoret
stadsarkitektavdelningen@solvesborg.se

Personuppgiftsansvarig

Byggnadsnämnden

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation