Lämna synpunkter

LÄS MER

Här kan du lämna synpunkter, förslag, beröm och klagomål som rör kommunens verksamheter och tjänster.

Synpunkter:
Vi vill gärna att du kontaktar oss om du har något som du tycker är bra men även om det är något som du inte är nöjd med.

Ställa frågor:
Har du frågor om den kommunala verksamheten? Kontakta oss så hjälper vi dig!

Skicka förslag:
Vi tar också gärna emot förslag på förbättringar och andra tips.
Vill du lämna ett medborgarförslag som ska tas upp i en politisk nämnd så kan du göra det här:  https://etjanster.solvesborg.se/medborgarforslag 
 

Felanmälan kan du göra här:  https://etjanster.solvesborg.se/felanmalan
 

Så här fungerar tjänsten

Synpunkterna som kommer in till kommunen samlas in och registreras i en gemensam databas. Därefter skickas de vidare till berörd förvaltning. Om du lämnar kontaktuppgifter får du en mottagningsbekräftelse inom tre arbetsdagar. Behöver vi längre tid för att ge dig ett svar, meddelar vi dig om vem som har hand om ditt ärende och när du kan vänta dig ett svar. Inlämnade uppgifter blir en allmän handling som alla har rätt att ta del av – förutsatt att den inte innehåller uppgifter som sekretesskyddas enligt lag. Genom att du fyller i dina kontaktuppgifter godkänner du att Sölvesborgs kommun lagrar dina personuppgifter.

Det går bra att vara anonym, men då har vi ingen möjlighet att återkomma med information om hur vi har behandlat din synpunkt.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre!

Frågor om e-tjänsten

Kommunkansliet
info@solvesborg.se
0456-816121

Personuppgiftsansvarig

Kommunledningsförvaltning
info@solvesborg.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa