Insats enligt lagen om stöd och service (LSS) - Ansökan

LÄS MER

Här finns båda blanketterna, Ansökan om särskilda insatser enligt LSS  och Begäran om förhandsbesked om LSS-insatser. 

Ansökan kan du göra om det gäller dig själv eller om du är legal företrädare, vårdnadshavare, god man eller förvaltare. Efter att ansökan har inkommit så kommer Sölvesborgs kommuns LSS-handläggare kontakta dig för att göra en utredning kring ditt behov av bistånd.

 

Blanketten skickas till:
Sölvesborgs kommun
Myndighetsenheten
294 80 Sölvesborg

Frågor om e-tjänsten

Omsorgen
omsorgsverksamheten@solvesborg.se

Personuppgiftsansvarig

Omsorgsnämnden
omsorgsnamnden@solvesborg.se