Serverings- och tobaktillstånd samt folkölsförsäljning

LÄS MER

Här hittar du information och om hur man ansöker om serveringstillstånd för alkohol samt gör:

  • anmälan om serveringsansvarig personal
  • anmälan om catering- och provsmakningstillfälle
  • anmälan om kryddning av snaps samt
  • ändring av befintliga tillstånd

Här kan du även ansöka om tobakstillstånd och folkölsförsäljning.

(Det här är en gemensam tjänst för Blekinges kommuner och du länkas till Karlskrona kommun som är värd för denna tjänst)

 

Du kan ansöka om ett nytt serveringstillstånd utan att vara webbkund.

För att kunna använda alla e-tjänster måste du vara webbkund. Det kan du bara bli om du är tillståndshavare i kommunen.

För att få inloggningsuppgifter eller om du har glömt dina uppgifter kan du maila en begäran till servering@karlshamn.se  

I begäran skall du uppge namn, personnummer och vilken restaurang det gäller.