Sök tjänst

Sök
stäng x

"" gav  träffar

  Dölj filter 
     
     

  Bygga, bo och miljö (25)

  • Besiktning/Materialinventering - bilaga till anmälan/ansökan inom bygg

   Här kan du ladda ner blanketten: Besiktning/Materialinventering - Bilaga till anmälan/ansökan inom bygg

   Här kan du ladda ner blanketten: Besiktning/Materialinventering - Bilaga till anmälan/ansökan inom bygg

  • Explosiva varor - ansökan

   Här kan du ladda ner blanketten:  Ansökan om tillstånd av explosiva varor

   Här kan du ladda ner blanketten:  Ansökan om tillstånd av explosiva varor

  • Fälla träd

   Har du önskemål om åtgärder på träd och vegetation på kommunens mark kan du skicka in en ansökan här. När vi gjort en bedömning av din ansökan får du ett beslut.

   Har du önskemål om åtgärder på träd och vegetation på kommunens mark kan du skicka in en ansökan här. När vi gjort en bedömning av din ansökan får du ett beslut.

  • Granneintyg

   Här kan du ladda ner blanketten: Granneintyg

   Här kan du ladda ner blanketten: Granneintyg

  • Grannhörande - lämna svar

   Har du fått brev där vi frågar vad du tycker om din grannes bygglovsansökan? Här kan du som granne eller sakägare lämna in ditt svar till oss.

   Har du fått brev där vi frågar vad du tycker om din grannes bygglovsansökan? Här kan du som granne eller sakägare lämna in ditt svar till oss.

  • Hantera brandfarliga varor - ansökan

   Här kan du ladda ner blanketten:  Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarliga varor

   Här kan du ladda ner blanketten:  Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarliga varor

  • Hälsoskyddsverksamhet - anmälan

   Här kan du ladda ner blanketten: Anmälan för att driva eller arrangera en hälsoskyddsverksamhet

   Här kan du ladda ner blanketten: Anmälan för att driva eller arrangera en hälsoskyddsverksamhet

  • Komplettera bygglovsärende

   I denna tjänst kan du komplettera ditt byggärende samt lämna intyg och protokoll inför slutsamråd.

   I denna tjänst kan du komplettera ditt byggärende samt lämna intyg och protokoll inför slutsamråd.

  • Kontrollansvarig - anmälan

   Om vi har bett dig att komplettera ditt ärende med uppgift om kontrollansvarig, kan du som sökande eller kontaktperson (ombud) göra det här.

   Om vi har bett dig att komplettera ditt ärende med uppgift om kontrollansvarig, kan du som sökande eller kontaktperson (ombud) göra det här.

  • Lägenhetsregister

   Lämna lägenhetsinformation till lägenhetsregistret.

    

    

   Lämna lägenhetsinformation till lägenhetsregistret.

    

    

  • Meddelande till handläggare gällande byggärenden

   Här kan du lämna meddelande till din bygglovshandläggare 

   Här kan du lämna meddelande till din bygglovshandläggare 

  • Miljöfarlig verksamhet - Anmälan

   Här kan du ladda ner blanketten: Anmälan av nyetablering eller ändring av miljöfarlig verksamhet

   Här kan du ladda ner blanketten: Anmälan av nyetablering eller ändring av miljöfarlig verksamhet

  • Planbesked - ansökan

   Här kan du ladda ner blanketten: Ansökan om planbesked

   Här kan du ladda ner blanketten: Ansökan om planbesked

  • Schaktningstillstånd - ansökan

   Ansök om schaktning (grävtillstånd) i gator, vägar och allmänna platser.

   Ansök om schaktning (grävtillstånd) i gator, vägar och allmänna platser.

  • Slutbesked - ansökan

   Har du byggt klart?
   Då är det dags för dig som sökande, kontaktperson (ombud) eller kontrollansvarig att att meddela oss att byggprojektet är avslutat. Innan du får börja använda din byggnad måste du ha ett slutbesked.

    

   Har du byggt klart?
   Då är det dags för dig som sökande, kontaktperson (ombud) eller kontrollansvarig att att meddela oss att byggprojektet är avslutat. Innan du får börja använda din byggnad måste du ha ett slutbesked.

    

  • Startbesked - begäran om

   Här söker du som har fått ett bygglov ett startbesked. Tänk på att fyra veckor måste ha passerat efter att bygglovsbeslutet kungjordes.

   Här söker du som har fått ett bygglov ett startbesked. Tänk på att fyra veckor måste ha passerat efter att bygglovsbeslutet kungjordes.

  • Teknisk beskrivning - bilaga till anmälan/ansökan inom bygg

   Här kan du ladda ner blanketten: Teknisk beskrivning Bilaga till anmälan/ansökan inom bygg

   Här kan du ladda ner blanketten: Teknisk beskrivning Bilaga till anmälan/ansökan inom bygg

  • Teknisk beskrivning av VA-installation

   Här kan du ladda ner blanketten: Teknisk beskrivning av VA-installation

   Här kan du ladda ner blanketten: Teknisk beskrivning av VA-installation

  • Tomtkarta

   Fyll i din adress och få ut en PDF-karta över din tomt i A4-format.

   Du får även fram aktuell fastighetsbeteckning.

   Fyll i din adress och få ut en PDF-karta över din tomt i A4-format.

   Du får även fram aktuell fastighetsbeteckning.

  Visa allaVisa färre

  Fritid och Kultur (19)

  Visa allaVisa färre

  Godman/förvaltarskap (13)

  Visa allaVisa färre

  Kommun och politik (5)

  Näringsliv och arbete (1)

  Omsorg och stöd (10)

  Visa allaVisa färre

  Trafik och resor (1)

  Utbildning och barnomsorg (21)

  Visa allaVisa färre