Skolval - Förskoleklass

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här ansöker du om skolplacering.

Observera att vid gemensam vårdnad måste båda vårdnadshavarna signera med Bank ID. För att ansöka via e-tjänst klickar du på den gröna knappen "Starta e-tjänsten". Har du inte Bank ID kan du ansöka via blankett (klicka på den blå knappen "Hämta blankett").

OBS: Har du skyddade personuppgifter ber vi dig att ansöka via pappersblankett (klicka på den blå knappen "Hämta blankett").

Eget skolval

Information om skolplacering och skolval hittar du via länken nedan.

http://www.solvesborg.se/utbildning-och-barnomsorg/grundskola/val-av-skola---forskoleklass.html

OBS: Tänk på att ditt barn inte får skolskjuts vid val av skola som strider mot närhetsprincipen enligt skollagen 10 kap 32 §.

Gå i skola i annan kommun

En elev har rätt att gå i en annan kommuns grundskola om eleven med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl till detta. Innan den andra kommunen fattar beslut om detta ska den hämta in yttrande från elevens hemkommun.

En kommun får även i andra fall ta emot en elev från en annan kommun efter önskemål av elevens vårdnadshavare. I detta fall finns det inte någon rättighet att gå i den andra kommunens grundskola, utan det är frivilligt för den andra kommunen att ta emot eleven.

Huvudregeln är att man inte har rätt till skolskjuts om man går i en grundskola i en annan kommun. Däremot har man rätt till skolskjuts om hemkommunen kan anordna det utan organisatoriska och ekonomiska svårigheter för kommunen.

Källa: 10 kapitlet 25 §, 27 § och 32-33 §§ skollagen.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Om det finns en andra vårdnadshavare måste denna också ha e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa