Om e-tjänster

E-tjänster är en service som gör det smidigare för dig som medborgare eller företagare att sköta dina ärenden med kommunen när det passar dig.
Här nedan hittar du vanliga frågor och svar om våra e-tjänster som kan hjälpa dig när du ska sköta ärenden med kommunen.

 

Ansökan och ärenden

Vad är det för skillnad på en e-tjänst och en blankett?

En e-tjänst kan du göra när som helst på dygnet och skicka in direkt till oss via webben. De flesta e-tjänster kräver också inloggning med hjälp av e-legitimation. Du kan följa ärendet via Mina sidor.
Blanketter kan du också fylla i när som helst på dygnet. Däremot måste du antingen skicka eller lämna blanketten till det kontor som ska handlägga ärendet.

Hur fungerar Spara-knappen?

Genom att klicka på ”Spara” i en e-tjänst sparar du din ansökan eller anmälan på en plats som gör att ingen kommer åt eller kan ändra informationen. När du vill fortsätta med ditt ärende loggar du in i Mina sidor med hjälp av e-legitimation och då kan du se alla dina ärenden. När ärendet är sparat och inte inskickat är det bara du som kan se den under Mina sidor. Det är först när din ansökan är inskickad till kommunens elektroniska brevlåda som ditt ärende kan börja behandlas av oss.

Hur vet jag att mitt ärende har skickats iväg?

Du får en bekräftelse på att ditt ärende har skickats iväg. Bekräftelsen kan se olika ut beroende på vilken tjänst du använder. Du kan även följa ditt ärende under Mina sidor.

 

E-legitimation

Vad är en e-legitimation?

En e-legitimation kan jämföras med en vanlig id-handling, exempelvis körkort, men är elektronisk. Du kan legitimera dig säkert på internet med en e-legitimation, exempelvis Bank ID.

Varför måste jag ha en e-legitimation?

Vi måste vara säkra på att det är du som skickar in en ansökan eller gör en anmälan till oss.  Det underlättar dessutom din process, då dina personuppgifter hämtas från Skatteverket så att du slipper fylla i dem manuellt. Du loggar även in på Mina sidor och kan följa dina ärenden.

Vilken e-legitimation kan jag använda?

För de flesta av kommunens e-tjänster krävs det att du har någon form av e-legitimation. Denna e-tjänsteplattform tillåter inloggning och signering med hjälp av BankID, Telia eller mobilt BankID. BankID är en elektronisk ID-handling som är jämförbar med pass, körkort och andra fysiska legitimationshandlingar.

Hur skaffar jag en e-legitimation?

Vänd dig till din bank eller någon av de övriga godkända e-legitimation utfärdarna för att skaffa e-legitimation. Du behöver ha ett svenskt personnummer för att ansöka.

Jag har problem med att signera eller logga in i tjänsten med e-legitimation, vad gör jag då?

I första hand ska du testa din e-legitimation. Lyckas inte testet får du vända dig till den utgivare som utfärdat e-legitimationen, vanligtvis din bank. Det kan vara så att du inte har installerat någon e-legitimation eller giltighetstiden kan ha gått ut.

 

Betalning

Hur hanterar kommunen mina kortuppgifter?

Betalning sker via kort eller Swish. Kommunen hanterar inga kortuppgifter, det är enbart leverantören PayEx som hanterar dessa. När det kommer till hantering av kortuppgifter så är PayEx PCI DSS certifierade, det innebär att all hantering av kortdata sker säkert och krypterat.

Har du ytterligare funderingar kring PCI DSS så hittar du mer info angående detta här: https://www.sentor.se/informationssakerhet/pci-dss-audit/vad-ar-pci-dss/

 

Support

Jag har problem att nå sidan, vad ska jag göra?

Har du problem att nå sidan kan du testa att byta till en annan webbläsare.

Det finns olika webbläsare, exempelvis Internet Explorer, Google Chrome, Safari och Firefox. Vi rekommenderar att du uppdaterar och har den senaste versionen av din webbläsare för att kunna utföra e-tjänsterna så bra som möjligt.

Jag får upp felmeddelande, har försökt på nytt men kommer inte vidare. Vad gör jag nu?

Kontakta Medborgarkontoret så försöker vi hjälpa dig:

E-post: medborgarkontoret@solvesborg.se
Telefon: 0456- 81 61  81

Var vänder jag mig om jag behöver mer information om en viss tjänst?

När du klickar in dig på en e-tjänst finns det alltid kontaktuppgifter var du ska vända dig för mer information innan du påbörjar ansökan.

 

 

Behandling av personuppgifter (GDPR)

När du använder våra e-tjänster behöver vi olika personuppgifter från dig för att kunna hantera ditt ärende. Under tiden vi handlägger ärendet är personuppgifterna i tryggt och säkert förvar hos oss. Vi följer reglerna för dataskyddsområdet och skyddar dina grundläggande rättigheter och friheter enligt GDPR. Vi efterfrågar enbart de personuppgifter som är nödvändiga för ändamålet och efter att vi hanterat ditt ärende tar vi bort personuppgifterna så snart vi kan.

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter finns på solvesborg.se

 

 

Tillgänglighetsredogörelse

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda vår e-tjänstportal. Här beskriver vi hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi strävar efter att vår e-tjänstportal ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel de använder. Vi ska åtminstone uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 på nivå AA.

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen ännu inte är helt tillgängliga. Vi arbetar kontinuerligt för att webbplatsen helt ska uppfylla lagkraven.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Vi använder e-tjänstplattformen Open ePlattform. E-tjänstplattformen ser du allra bäst i en modern webbläsare som har stöd för moderna standarder. På äldre webbläsare visas samma innehåll, men utseendet kan vara annorlunda. E-tjänstplattformen lanserades under början av 2019.

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Blanketter och dokument

Alla dokument på e-tjänstplattformen hittar du som PDF-filer. Du behöver Adobe Reader för att kunna öppna och ta del av dokumenten. Adobe Reader är gratis. På webbplatsen finns en del dokument (PDF) som inte uppfyller kraven.