Individ- och familjeomsorg (IFO) - Meddelandefunktion

LÄS MER

Om du har ett pågående ärende inom socialtjänsten kan du kommunicera med din socialsekreterare via denna e-tjänsten.

Du behöver e-legitimation samt vara registrerad i e-tjänsten.

Kontakta din socialsekreterare för mer information.

Frågor om e-tjänsten

Individ- och familjeomsorg
ifo@solvesborg.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation