Hemtjänst - preliminär beräkning av avgift

LÄS MER

Den som får stöd genom hemtjänst betalar en avgift för det. Avgiften beror på många olika saker, till exempel din ålder, din inkomst, din bostadssituation och om du är gift, sambo eller ensamstående. Vård- och omsorgsförvaltningen räknar ut avgiften utifrån din redovisning av inkomster och boendekostnader. Om ingen inkomstredovisning lämnas in tar inte vård- och omsorgsförvaltningen hänsyn till dina ekonomiska förhållanden, utan utgår bara från vilket stöd du får. Avgiften för hemtjänst blir som mest 2 575 :-/månad (år 2024).

 

Du kan använda den här e-tjänsten för att göra en preliminär beräkning av din betalningsförmåga (även kallat avgiftsutrymme). Ha gärna uppgifter om inkomst, bostadstillägg och bostadskostnader redo. Observera att beräkningen är en uppskattning och utgår från de uppgifter du fyller i. Det är alltid vård- och omsorgsförvaltningen egna beräkningar som avgör vilken den slutgiltiga avgiften blir.

Mer information på Sölvesborgs kommuns webbplats

 

Frågor om e-tjänsten

Lena Thuresson, Ana-Maria Sanchez
von@solvesborg.se
0456-81 60 57, 0456-81 63 43

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa