Åtgärder på träd och vegetation på kommunens mark

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Önskemål om åtgärder på träd och vegetation på kommunens mark

Träden är viktiga i vårt samhälle, både av estetiska och miljömässiga skäl. Därför är vi restriktiva med att ta bort friska träd. Träden bidrar bland annat till att

  • Försköna parker och grönytor.
  • Filtrera bort luftföroreningar och bilda syre.
  • Förhindra översvämningar och vattensjuk mark.

Vi fäller inte träd bara för att det skuggar eller blåser in löv på en intilliggande tomt, skymmer sol, havsutsikt eller parabol.

Ansök om åtgärder på träd och vegetation

Du som vill att vi ska åtgärda träd på kommunens mark ska skicka en ansökan. När vi gjort en bedömning av din ansökan får du ett beslut.

Om du vill åtgärda träd och vegetation i anslutning till ditt bostadsområde och bor i en

  • bostadsrättsförening
  • samfällighetsförening
  • hyresrätt

ber vi dig att kontakta din styrelse eller fastighetsägare. Styrelsen eller fastighetsägaren kan sedan kontakta kommunen för att ansöka om en åtgärd. På så sätt blir det enklare för oss att hantera er ansökan.

Hur lång tid tar det?

Vi kontrollerar inkomna ärenden kontinuerligt men beskärningsåtgärder utförs främst på vinterhalvåret. Därför kan det ta ett tag innan några åtgärder görs. Vid uppenbar risk gör vi åtgärderna snabbare.

Skicka in ansökan senast 30 september, för att vi ska få med ärendet till den årliga genomgången.

Bedömningskriterier

Vi bedömer ansökan utifrån trädets

  • betydelse för området som helhet
  • estetiska och ekologiska värde
  • kondition

Akuta åtgärder

Om vi bedömer att ett träd är farligt tar vi ned det direkt. Ibland är det möjligt att säkra träd som då kan stå kvar ytterligare ett antal år.

Om det aktuella trädet utgör en akut fara för person eller egendom vänligen kontakta Sölvesborgs kommun per telefon 0456-81 61 81 mellan kl. 8-17 måndag - torsdag och 8-16 på fredagar. Utanför kontorstid används journummer 0456-81 60 10.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa