Miljöfarlig verksamhet - Anmälan

LÄS MER

Anmälan av nyetablering eller ändring av miljöfarlig verksamhet enligt 10-11 §§ i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Skicka blanketten med bilagor till:
Miljöförbundet Blekinge Väst
294 80 Sölvesborg

Frågor om e-tjänsten

Miljöförbundet Blekinge Väst
miljokontoret@miljovast.se