Kontaktperson inom LSS/SoL - Intresseanmälan för att bli

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du lämna in din intresseanmälan för att blir kontaktperson. 

Att vara kontaktperson är ett uppdrag som ger mycket. Du kommer att bli en viktig person i en annan människas liv. Att ha någon att prata med och att dela sina upplevelser med är viktigt för de flesta människor. Många personer med funktionsnedsättning har ett litet socialt nätverk och svårt att få vänner. Då kan du som kontaktperson spela en viktig roll för ett mer utåtriktat och händelserikt liv. 

Vad gör en kontaktperson

Som kontaktperson ska du vara en medmänniska och ett stöd i vardagliga situationer. Du ska vara intresserad av att vilja bygga upp en relation som varar en längre tid. Beroende på hur uppdraget ser ut träffas ni och hittar på saker som till exempel går på bio, promenerar, fikar. 

Vem kan ansöka om kontaktperson

Personer med funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om kontaktperson enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Man kan även bli beviljad kontaktperson enligt Socialtjänstlagen, SoL.  Funktionsnedsättningen kan både vara fysisk och psykisk. 

Ställs det några särskilda krav

Det allra viktigaste för att passa som kontaktperson är att du har ett stort intresse och engagemang för andra människor. Att du har en stabil livssituation är viktigt. Det krävs inte att du har någon speciell utbildningen. Ibland kan det vara bra att du har erfarenhet av vissa funktionsnedsättningar, men det beror på vem du ska vara kontaktperson åt.  Du behöver vara minst 18 år för att kunna få ett uppdrag. Du har tystnadsplikt som kontaktperson. 

Som kontaktperson måste du lämna in ett utdrag ur polisens belastningsregister. När du beställer detta så ska du välja: ”Arbete med barn med funktionsnedsättning” Detta ska du göra även om du inte kommer att vara kontaktperson till ett barn

Får man någon ersättning

När du är kontaktperson får du ingen lön. Men du får ersättning för om kostnader och även ett arvode en gång i månaden. Hur stort arvodet och omkostnaderna är beror på hur mycket ni träffas och hur uppdraget ser ut. 

 

 


 

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa