Lägenhetsregister

LÄS MER

Använd denna e-tjänst när du vill anmäla bostäder för registrering, avregistrering eller ändra uppgifter i lägenhetsregistret.

Instruktioner för hur lägenheter numreras hittar du här.

Beskrivning av innehållet hittar du på Lantmäteriets hemsida:
https://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/Fastighetsinformation/Lagenhetsregistret/registrets-innehall/?faq=83a9

För att lägenhetsuppgifterna ska kunna registreras måste det finnas en unik adress till aktuell bostadsentré.
Kontakta sabina.bernhard@solvesborg.se om adress saknas eller behöver ändras.

Bakgrund

Lägenhetsregistret är ett nationellt register över Sveriges alla bostadslägenheter. Uppgift om vem som bor i lägenheten finns inte i lägenhetsregistret.Det nationella lägenhetsregistret ska inte förväxlas med bostadsrättsföreningarnas lägenhetsförteckningar, som ofta också kallas lägenhetsregister.Numren i det nationella lägenhetsregistret ersätter inte utan vidare andra lägenhetsbeteckningar som fastighetsägarna använder. I bostadsrättsföreningar används t.ex. lägenhetsbeteckningarna i föreningens lägenhetsförteckning för pantsättning, upplåtelser och liknande.

Syfte

Med hjälp av lägenhetsregistret kan Statistiska centralbyrån ta fram hushålls- och bostadsstatistik utan att genomföra de omfattande folk- och bostadsräkningar som tidigare har genomförts vart femte år, senast år 1990.För att statistiken ska kunna framställas krävs också att Skatteverket kompletterar folkbokföringsregistret med de lägenhetsnummer som finns i lägenhetsregistret. Detta innebär att folkbokföringen nu är på bostadslägenhet i stället för enbart på fastighet.Kommunen kommer, efter godkännande samt registrering av lägenhetsnumreringen, meddela fastighetsägaren om detta så att uppmärkning av lägenheterna samt meddelande till lägenhetsinnehavarna kan ske.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa