Jämkning av dubbla boendekostnader - ansökan

LÄS MER

Här finns blanketten,  Ansökan om jämkning av dubbla boendekostnader i samband med inflyttning till kommunens särskilda boende avser år 2020

Bifoga kopia på årsbesked för 2019 från banken
 

Blanketten skickas till:
Sölvesborgs kommun
Myndighetsenheten
294 80 Sölvesborg

Frågor om e-tjänsten

Omsorgen
omsorgsverksamheten@solvesborg.se

Personuppgiftsansvarig

Omsorgsnämnden
omsorgsnamnden@solvesborg.se