Avtal för personlig elevdator

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Erbjudande om lån av personlig elevdator 

Vi är mycket glada över att kunna erbjuda elever möjligheten att få låna en personlig dator. 

Under de senaste åren har en bred satsning på utbildning av skolledare och pedagoger skett. Detta för att utveckla kunskapssyn och arbetssätt, samt förändra och förbättra den pedagogiska lärandemiljön. Denna del kommer att ta tid och sker inte över en natt. Vår förhoppning är att datorn ska kunna bli ett naturligt inslag i undervisningen inom sin tid. Datorn är inget pedagogiskt verktyg i sig själv, det är hur elever och lärare utnyttjar datorn som gör den till ett pedagogiskt verktyg. En personlig dator medför samtidigt ett stort ansvar. Den måste hanteras varsamt och förvaras på en säker plats, både i och utanför skolan. 

Regler och avtal

Klicka på den blå knappen "Hämta blankett" och läs igenom ”Regler och avtal för personlig elevdator”. Avtalet måste undertecknas för att ditt barn ska få kvittera ut en dator. Du undertecknar avtalet genom att använda e-tjänsten ifall du har e-legitimation annars använder du blankettens sista sida. Avtalet ska lämnas in snarast. Utdelning av datorer sker i samråd med respektive skola och vid ett senare tillfälle erbjuds även en kortare introduktionsutbildning.

Frågor och synpunkter 

Har du som vårdnadshavare frågor eller synpunkter ber vi dig i första hand vända dig till klasslärare/kontaktlärare och rektor på ditt barns skola. 

Frågor kring avtal och regler kan även besvaras av skol-IT-samordnare Joachim Fryklund och IKT-pedagog Andreas Nilsson.

Skol-IT ansvarig
E-post: joachim.fryklund@solvesborg.se
Telefon: 0456-81 62 17

IKT-pedagog
E-post: andreas.nilsson@solvesborg.se
Telefon: 0456-81 62 26

Följande behövs för e-tjänsten

  • Bank-ID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa