Avtal för personlig elevdator

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Erbjudande om lån av personlig elevdator

Vi är mycket glada över att kunna erbjuda alla elever i åk 3 och 6 i Sölvesborgs kommunala

grundskolor möjligheten att få låna en personlig dator.

Under de senaste åren har en bred satsning på utbildning av skolledare och pedagoger skett.

Detta för att utveckla kunskapssyn och arbetssätt, samt förändra och förbättra den pedagogiska

lärandemiljön. Denna del kommer att ta tid och sker inte över en natt. Vår förhoppning är att

datorn ska kunna bli ett naturligt inslag i undervisningen inom sin tid. Datorn är inget

pedagogiskt verktyg i sig själv, det är hur elever och lärare utnyttjar datorn som gör den till ett

pedagogiskt verktyg.

En personlig dator medför samtidigt ett stort ansvar. Den måste hanteras varsamt och förvaras

på en säker plats, både i och utanför skolan. Klicka på blå knappen "Hämta blankett" och läs igenom Regler_Avtal för personlig elevdator”.


Regler_Avtal för personlig elevdator” måste undertecknas för att ditt barn ska få kvittera ut en

dator. Du underteckna avtalet genom att använda e-tjänsten ifall du har e-legitimation annars

använd blankettens sista sida. Avtalet ska lämnas in snarast. Utdelning av datorer sker i

samråd med respektive skola och vid ett senare tillfälle erbjuds även en kortare

introduktionsutbildning.


Har du som vårdnadshavare frågor eller synpunkter ber vi dig i första hand vända dig till

klasslärare/kontaktlärare och rektor på ditt barns skola. Frågor kring avtal och regler kan även

besvaras av skol-IT-samordnare Joachim Fryklund och IKT-pedagog Andreas Nilsson.


Joachim.Fryklund@solvesborg.se

Skol-IT ansvarig

Telefon: 0456-81 62 17


Andreas.nilsson@solvesborg.se

IKT-pedagog

Telefon: 0456-81 62 26

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • Bank-Id

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa