Synpunkter och klagomål

LÄS MER

Lämna synpunkt eller klagomål på kommunens verksamheter

Inget är så bra att det inte kan bli bättre! Dina synpunkter, klagomål och förbättringsförslag bidrar till att utveckla verksamheten.

Vi vill gärna ha dina synpunkter, beröm eller klagomål! Starta e-tjänsten genom att klicka på den gröna knappen till höger. Där fyller du i det du vill framföra och om du önskar återkoppling.

Det går även bra att vara anonym i denna e-tjänst, men då har vi ingen möjlighet att återkomma med information om hur vi har behandlat din synpunkt eller klagomål.
 

Felanmälan på utemiljö t.ex. gator, parker, gång- och cykelvägar, stränder, vatten och avlopp kan du göra i denna e-tjänst: https://etjanster.solvesborg.se/felanmalan  
 

Vill du lämna ett medborgarförslag som ska tas upp i en politisk nämnd så kan du göra det här:  https://etjanster.solvesborg.se/medborgarforslag 

 

Tack för att du hjälper oss att bli bättre!

Frågor om e-tjänsten

Medborgarkontoret
medborgarkontoret@solvesborg.se
0456-81 61 81

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
ks@solvesborg.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa