Synpunkter och klagomål

LÄS MER

Lämna synpunkt eller klagomål på kommunens verksamheter

Vi har som mål att erbjuda god kvalitet i alla våra verksamheter. Inget är så bra att det inte kan bli bättre! Dina synpunkter, klagomål och förbättringsförslag bidrar till att utveckla verksamheten.

Dina synpunkter/klagomål skickas till berörd verksamhet, som utreder vad som har hänt. Om du har valt att kryssa för att du önskar återkoppling kommer verksamheten att kontakta dig för att ge information om utredningen och eventuella åtgärder. 

Det går även bra att vara anonym i denna e-tjänst, men då har vi ingen möjlighet att återkomma med information om hur vi har behandlat din synpunkt eller klagomål.
 

Felanmälan utemiljö t.ex. gator, parker, gång- och cykelvägar, stränder, vatten och avlopp:
Vill du göra en felanmälan på utemiljön så kan du göra det här: https://etjanster.solvesborg.se/felanmalan  

Synpunkter/klagomål:
Vi vill gärna att du kontaktar oss om du har något som du tycker är bra men även om det är något som du inte är nöjd med.

Ställa frågor:
Har du frågor om den kommunala verksamheten? Kontakta oss så hjälper vi dig!

Skicka förslag:
Vi tar också gärna emot förslag på förbättringar och andra tips.
Vill du lämna ett medborgarförslag som ska tas upp i en politisk nämnd så kan du göra det här:  https://etjanster.solvesborg.se/medborgarforslag 

 


Tack för att du hjälper oss att bli bättre!

Frågor om e-tjänsten

Medborgarkontoret
medborgarkontoret@solvesborg.se
0456-81 61 81

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa