Lokalt partistöd - Redovisning av

LÄS MER

Här kan du ladda ner blanketten Redovisning av erhållet lokalt partistöd med granskningsrapport och intyg

Blanketten ska vara kommunkansli@solvesborg.se tillhanda senast 30 april 2024

Frågor om e-tjänsten

Monica Andersson
monica.andersson@solvesborg.se
0456-816127