Stöd från Individ- och familjeomsorgen - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som ungdom, förälder eller vuxen ansöka om stöd från socialtjänsten.

Gäller din ansökan ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd använd dig av e-tjänsten Ekonomiskt bistånd/Försörjningsstöd - ansökan

Du kan vända dig till socialtjänsten om:

  • Känner att du behöver stöd i din roll som förälder
  • Oroar dig för ditt barn
  • Om du som ungdom anser att du är i behov av stöd
  • Om du har en alkohol-, drog- eller spelproblematik
  • Blir utsatt eller riskerar att bli utsatt för hot eller våld

Vilka kan ansöka?

En ansökan kan göras av dig själv som vuxen, vårdnadshavare eller ungdom som fyllt 15 år.

Om du som ungdom gör en ansökan kommer vi även att kontakta dina vårdnadshavare. Om du som ungdom gör en ansökan kommer vi även att kontakta dina vårdnadshavare. Om en vårdnadshavare ansöker om stöd och det finns en ytterligare vårdnadshavare kommer även den andra vårdnadshavaren att bli informerad om din ansökan. För att insatser ska kunna beviljas krävs att båda vårdnadshavarna samtycker. Endast i särskilda fall kan insatser beviljas mot den ena vårdnadshavarens samtycke.


Vad kan man ansöka om?

Socialtjänsten erbjuder flera olika typer av stöd.


Hur görs en ansökan?

En ansökan kan göras både skriftligt och muntligt. En muntlig ansökan kan till exempel göras via telefon till mottagningen på socialtjänstens barn-och familjeenhet eller vuxenenhet.  De uppgifter du behöver lämna vid en ansökan är bland annat vem ansökan avser, vilket behov av stöd som finns och vem du är som gör ansökan. 

 

Vad händer när en ansökan kommer in till socialtjänsten?

När en ansökan kommit in inleds alltid en utredning för att kunna bedöma behovet av insats utifrån socialtjänstlagen. En utredande socialsekreterare kommer därför att kontakta dig för att kunna utreda behovet av det som du ansökt om. Det är därför viktigt att du lämnar korrekta kontaktuppgifter till dig/er.


Vart vänder man sig för att göra en ansökan?

Muntlig ansökan sker personligen eller via mottagningstelefon.

 

Barn-och familj

Telefon 0456-81 63 28
Måndag, onsdag och fredag mellan kl. 10:00-12:00
Tisdag och torsdag mellan kl. 13:00-14:30.


Vuxen missbruk

Telefon 0456-81 63 50
Måndag, tisdag, onsdag och fredag mellan 09:30-10:00

 

Vuxen våld i nära relationer

Telefon 0456-81 63 13, 0456-81 63 19

 

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Den som ansökan avser ska vara folkbokförd i Sölvesborgs kommun

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa