Försäljning av e-cigaretter och påfyllnadsbehållare samt tobaksfria nikotinprodukter - anmäla

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vi denna e-tjänst kan du anmäla försäljning av e-cigaretter och påfyllnadsbehållare samt tobaksfria nikotinprodukter


Den 1 augusti 2022 trädde lagen om tobaksfria nikotinprodukter i kraft. Lagen ställer krav på att den som vill sälja tobaksfria nikotinprodukter ska anmäla detta till kommunen innan försäljningen påbörjas. Det innebär även att du som redan säljer tobaksfria nikotinprodukter och vill fortsätta sälja dessa måste anmäla din verksamhet till kommunen senast den 1 augusti 2022. 


Den som bedriver försäljning av tobaksfria nikotinprodukter och/eller e-cigaretter och påfyllnadsbehållare ska bedriva egenkontroll och ha ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram. Syftet med programmet är att skapa bra rutiner kring försäljningen. Egenkontrollprogrammet hjälper dig och din verksamhet att följa bestämmelserna i gällande lagstiftning. Programmet ska finnas tillgängligt för personalen på försäljningsstället och kunna visas för kommunen och polismyndigheten vid tillsyn.


Egenkontrollprogrammet ska bifogas anmälan om försäljning tillsammans med övriga uppgifter som kommunen behöver för sin tillsyn. Ändrade uppgifter ska utan dröjsmål anmälas till kommunen. 
Här under fliken Hämta blanketter kan du ladda ner ett förslag på hur ett egenkontrollprogram kan vara utformat.


Observera att försäljning inte får påbörjas förrän ett för verksamheten anpassat egenkontrollprogram har skickats in, antigen via denna e-tjänst eller till:

Miljöförbundet Blekinge Väst
294 80 Sölvesborg

miljokontoret@miljovast.se

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa