Livsmedelsverksamhet - anmälan om registrering

LÄS MER

E-tjänst för registrering av livsmedelsanläggning

Bestämmelserna om registrering av livsmedelsanläggning finns i artikel 6 förordningen (EG) nr 852/2004. 

Registrering måste ske innan verksamheten startar. En verksamhet, som ska registreras, får påbörjas tidigast två veckor efter det att anmälan lämnats in. Dock får man påbörja verksamheten tidigare, om man fått en registreringsbekräftelse från Miljöförbundet Blekinge Väst. Den automatiska bekräftelsen på att ärendet har skickats in i e-tjänsten, är inte en sådan bekräftelse. Detta då ingen handläggare har kontrollerat de inskickade uppgifterna.

Man kan göra en registrering av livsmedelsanläggning i denna e-tjänst eller på blanketten "Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning", som du hittar här: https://www.miljovast.se/om-miljoforbundet/blanketter-och-e-tjanster/livsmedel-och-dricksvatten.html

  • När du gör en anmälan eller ansökan registreras uppgifterna i ett datasystem och blir en allmän handling. Detta innebär att uppgifterna är offentliga och alla har rätt att ta del av dem.

Registreringsavgift

I samband med registreringen kommer en avgift att tas ut. Avgiften tas med stöd av Förordning om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel (SFS 2006:1166) och Förbundsdirektionens beslut om taxa för livsmedelskontroll. Avgiften motsvarar en timmes kontrolltid och för år 2024 är timkostnaden 1 094 kr/timme.

Livsmedelskontroll & kontrollavgift

Miljöförbundet kommer utföra livsmedelskontroll på er livsmedelsanläggning efter att ni startat. Timdebitering för kontrollen kommer att ske efter utförd livsmedelskontroll, denna baseras på den nedlagda tiden för livsmedelskontrollen inklusive för- och efterarbete. Vid avvikelser kommer en uppföljande kontroll att genomföras, även denna debiteras med den nerlagda tiden inklusive för- och efterarbete. För närvarade är timkostnaden 995 kr/timme.

Information om handläggningen och vad du själv behöver tänka på

  • Lämna all information som efterfrågas. Om vi behöver begära kompletteringar, tar det längre tid att behandla din ansökan.

Information om Miljöförbundets behandling av personuppgifter i e-tjänsten finns nedan. Expandera avsnittet för att läsa.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Namn, personnummer/organisationsnummer och kontaktuppgifter till sökanden
  • Uppgifter om företaget
  • Uppgifter om anläggningen
  • Beskrivning av verksamheten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa