Kvittenser för omvårdnadspersonal

LÄS MER

Här kan du ladda ner Kvittenser på överlämnade fickpengar/privata medel till omvårdnadspersonal

 

Lämnas till Överförmyndarkontoret före den 1 mars årligen, vid sluträkning eller vid begäran.

 

 

Frågor om e-tjänsten

Ida Svensson
ida.svensson@solvesborg.se