Felanmälan - av t.ex gator, torg, parker, vatten och avlopp

LÄS MER

Här kan du lämna in en felanmälan som inte är akut till kommunen.


Alla anmälningar som kommer till oss registreras, dokumenteras och besvaras. Du kan välja att skicka in ditt ärende utan att tala om ditt namn, men då har vi ingen möjlighet att återkomma till dig med ett svar. Alla ärenden hanteras olika snabbt. I vissa fall kan du få besked direkt, i andra fall kan det handla om ärenden som är svårare att lösa, då kan det behövas mer tid.

 

Observera att akuta ärenden felanmäler du INTE här

Se under respektive kategori för mer information hur du felanmäler akuta ärenden under kontorstid. Utanför kontorstid ring till  journummer 0456-81 60 10. 

 

Nedan områden kan du felanmäla här:

  • Gatubelysning
  • Grönområden och parker
  • Gång- och cykelvägar
  • Lekplatser
  • Stränder och badplatser
  • Trafik och parkering
  • Vandrings- och cykelleder
  • Vatten och avlopp
  • Vinterväghållning/Snöröjning

Gäller din felanmälan en gång- och cykelväg eller en gata, till exempel dålig sikt på grund av växtlighet, snöröjning, sandning, gatusopning eller belysning?

Statliga vägar
Utöver kommunen är Trafikverket väghållare i Sölvesborg. De har hand om de flesta gatorna på listerlandet och i de norra delarna av kommunen. Det finns också ett antal mindre, privata vägar. Du kan se vilka gång- och cykelvägar och gator kommunen ansvarar för i den här kartan

Det är endast kommunens vägar du ska felanmäla i den här e-tjänsten. Vänd dig till Trafikverket med din felanmälan om vägen är deras, och till den privata väghållaren om det gäller en privat väg.

 

Vill du lämna in en synpunkt/klagomål på övriga verksamheter kan du använda den här e-tjänsten: https://etjanster.solvesborg.se/synpunkt-klagomal

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa