Intresseanmälan för att bli god man / förvaltare

LÄS MER

Här finns båda blanketterna Intresseanmälan för att bli god man för ensamkommande barn  och Intresseanmälan för uppdrag som god man/förvaltare

Frågor om e-tjänsten

Ida Svensson
ida.svensson@solvesborg.se

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndarnämnden
overformyndarnamnden@solvesborg.se