Familjehem, kontaktfamilj, kontaktperson - intresseanmälan

LÄS MER

Ett familjehem är ett hem där barnet bor stadigvarande under en längre tid. Hos en kontaktfamilj vistas barnet endast vissa dagar, till exempel varannan helg. Alla barn och ungdomar är olika och alla har olika sorters behov. Individ- och Familjeomsorgen i Sölvesborg söker därför familjehem och kontaktfamiljer av olika slag, som alla har olika erfarenheter. Ju större bredd det finns på familjehem desto större är möjligheten att barnet hamnar hos en familj som de mår bra hos.


Uppdraget som kontaktperson, kontaktfamilj eller familjehem kräver ingen särskild utbildning. Vi söker stabila personer och familjer som trivs med tillvaron och har viljan och tiden att engagera sig. Våra socialsekreterare finns som ett stöd för dig och du får ersättning för din insats och för de kostnader som uppdraget innebär. Eftersom barn och ungdomar är olika söker vi personer och familjer av olika slag och med olika erfarenheter.

 

Familjehemssekreterare
Claudia Johansson
E-post claudia.johansson@solvesborg.se 
Telefon 0456 81 63 77

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa