Swanlundska fonden, Studerande ungdomar - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Studerande ungdomar - folkbokförda eller tidigare folkbokförda i Sölvesborgs förutvarande stad, Sölvesborgs församling enligt indelning före 2014 och som genomgått grundskolans högstadium på Bokelundsskolan i Sölvesborg kan ansöka om medel ur fonden. Ansökan skall avse eftergymnasial utbildning framåt i tiden d v s läsår som börjar efter den 1 juni.

Bidrag kan ej erhållas retroaktivt. Förstagångssökande skall vara högst 25 år under ansökningsåret.

Till ansökan ska du bifoga:

  • Personbevis som visar att du är eller har varit folkbokförd i Sölvesborgs församling.
  • Kopia av slutbetyget från Bokelundsskolan.
  • Studieintyg som visar vilka kurser du genomfört på universitet, högskola eller liknande,
  • Intyg om pågående studier.
  • Uppgift om vilka studier som ska bedrivas kommande läsår.

 

Ofullständig ansökan behandlas ej.

 

Blanketten skickas till:
Sölvesborgs kommun
c/o Gazmend Althén
Styrelsen för Swanlundska fonden
294 80 Sölvesborg

 

Upplysningar om ansökan lämnas av:
Gazmend Althén, Medborgarkontoret
Telefon: 0456-81 61 83.
E-post: gazmend.althen@solvesborg.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa