Entledigande från uppdrag som god man/förvaltare - begäran

LÄS MER

Här finns blanketten Begäran om entledigande från uppdrag som god man/förvaltare

 

Blanketten skickas till:
Sölvesborgs kommun
Överförmyndare/överförmyndarnämnd
294 80 Sölvesborg

Frågor om e-tjänsten

Carina Jansson
carina.jansson@solvesborg.se

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndarnämnden
overformyndarnamnden@solvesborg.se