Oro att barn far illa - orosanmälan

LÄS MER

Att anmäla
Vissa myndigheter och yrkesverksamma är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. Även privatpersoner som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa, bör anmäla detta till socialnämnden. Du kan även välja att lämna en anmälan anonymt.

Att göra en anonym anmälan
Tänk på att alla uppgifter du lämnar kan komma att lämnas ut till berörda parter. Om du till exempel väljer att uppge ditt namn, kan socialtjänsten inte garantera din anonymitet.

Vad händer sedan?
Efter att en anmälan inkommit gör socialtjänsten en bedömning om hur man ska gå vidare med uppgifterna. Som privatperson har du inte möjlighet att få information om denna bedömning eller få återkoppling på hur socialtjänsten hanterar anmälan. Om din oro kvarstår efter att du har anmält bör du göra en ny anmälan. All personal inom socialtjänsten arbetar under sekretess och inga uppgifter lämnas ut till obehöriga.

Om du är osäker på om, hur eller vad du ska anmäla kan du alltid kontakta mottagningen barn och familj på telefon 0456-81 63 28
Telefontider:
Måndag, onsdag och fredag 10.00-12.00
Tisdag och torsdag 13.00-14.00
 

Anmälningar via denna e-tjänst hanteras under följande tider 
Måndag-Torsdag 08:00-16:30
Fredag 08:00-15:00
Dag innan röd dag 08:00-15:00

Vid akuta situationer utanför kontorstid, kontakta Sociala beredskapen genom att ringa
040-676 90 58 och begär att få prata med Sociala beredskapen i Sölvesborg.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa