Oro att vuxen far illa - orosanmälan

LÄS MER

Orosanmälan

Om du tror eller vet att någon vuxen person behöver hjälp eller stöd har du möjlighet att anmäla det via denna e-tjänsten. 

En anmälan kan du göra anonymt. Utifrån din berättelse avgör vi om det finns skäl att kontakta personen.  

Anmälningsplikt
Vi omfattas av anmälningsplikten, vilket innebär att vi är skyldiga att anmäla om vi får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa.
 

Vill du komma i kontakt med personal kan du ringa till kommunens växel  på telefon 0456-81 60 00, för att bli kopplad till  respektive enhet.
 

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa