Språkval åk 6 Bokelundsskolan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Språkval – hur hjälper vi eleverna att välja?

 I årskurs 6 börjar eleverna läsa ett modernt språk, franska, spanska eller tyska. Detta görs i prioritetsordning - ett förstahandsval, ett andrahandsval och ett tredjehandsval. Förstahandsvalet är det språk som eleven helst önskar.

Svenska eller engelska som språkval

Detta språkval erbjuds endast elev som inte når målen eller behöver förstärkning i något av ämnena. Eleven får mer tid för att öka sina kunskaper och stärka sitt betyg. Betyg utgår inte för dessa extra timmar utan integreras i det ordinarie svensk- eller engelskbetyget. Detta innebär att elever som väljer svenska eller engelska som språkval får ett betyg mindre att söka till gymnasiet på.                                                                                        

Vilket språk är lättast?

Det är svårt att säga vilket av språken som är lättast att lära sig. Tycker man någonting är roligt och intressant lär man sig säkerligen lättare, med mer motivation. Säkert är att spanska, franska och tyska alla kräver ett visst engagemang eftersom man inte "utsätts" för dessa språk på samma sätt som engelskan som vi ständigt har runt oss.                           

Påtala för ert barn att det är viktigt att tänka igenom sitt val och fundera över varför man själv skulle ha nytta av att läsa detta språk och inte tänka så mycket på vad kompisar eller syskon valt. Syftet med språkstudier är inte att få betyg, utan att komma ut i världen och kommunicera med människor på ett annat språk. Verklighetsanknytningen skapar motivation, och den behöver finnas där från första stund.  

På Skolverkets hemsida finns det mer information att hämta. Man kan läsa i en särskild informationsbroschyr, ”Dags för språkval”, eller allmänt om ”Språkvalet i grundskolan”.                                                      

Lycka till med språkvalet!

/Språklärarna på Bokelundsskolan

 

Vid frågor om inlämning av blankett kontakta:

Monica Lindau
monica.lindau@solvesborg.se
0456 - 81 65 11

Följande behövs för e-tjänsten

  • Bank-id

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa