Hantera brandfarliga varor - ansökan

LÄS MER

Denna ansökningsblankett kan användas för ansökan om tillstånd för hantering av brandfarliga varor enligt lagen (2010:1011) och förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor. Vad som är tillståndspliktig hantering framgår av SÄIFS 1997:3, som kan beställas hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, växel 0771-240 240. På Räddningstjänsten Västra Blekinges hemsida finns också information om vad som är tillståndspliktig hantering.

Observera att tillstånd även kan behöva sökas enligt annan lagstiftning, t ex Plan- och Bygglagen eller Miljöbalken.


 

 

Skicka blanketten till:
Räddningstjänsten Västra Blekinge
Rörvägen 2 
374 32 Karlshamn

 

Frågor om e-tjänsten

Medborgarkontoret
medborgarkontoret@solvesborg.se
0456-81 61 81