Stig Bertholdssons stipendiefond

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här är fonden för dig som studerar kyrkomusik eller teologi på eftergymnasial nivå eller går ditt andra år på teknisk utbildning på högskola/universitet.

Regler för stipendier ur stiftelsen Bertholdssons stipendiefond

 1. Stipendiefonden ska vara avsedd till eftergymnasiala studier i kyrkomusik eller teologi.
 2. Fyra stipendiater ska utses årligen, två som studerar kyrkomusik och två teologistuderande.
 3. Om det inte finns någon lämplig sökande kan även tekniskt studerande, som går sitt andra år vid högskola, godkännas som sökande för erhållande av utdelning ur stipendiefonden.
 4. Utdelning sker till sökande som den 1 juli utdelningsåret inte uppnått 30 års ålder.
 5. Sökande ska i första hand vara född i Gammalstorps församling och i andra hand i övriga Sölvesborgs kommun.
 6. Om fler sökande förekommer än vad som kan tilldelas stipendium, ska studerande inom kyrkomusik och teologi ha företräde framför teknikerna.
 7. Inom varje studerandegrupp ska tilldelning ske efter födelseort och ålder. Födda i Gammalstorps församling har företräde framför födda i övriga Sölvesborgs kommun.  Äldre sökande har företräde framför yngre.
 8. Ansökningsperioden gäller 10/4 - 1/5.
 9. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar om utdelning av stipendierna i juni månad det år stipendiet avser. Beslutet som fattas av Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts följer testamentets vilja och de verksamhetsregler som gäller för fonden. Beslutet går inte att överklaga.
 10. Till ansökan ska sökande bifoga:
  - Personbevis som styrker att sökande är född i Gammalstorps församling eller annan församling i Sölvesborgs kommun.
  - Kopia av betyg från genomförda eftergymnasiala studier i kyrkomusik eller teologi alternativt av betyg från genomförda högskolestudier med teknisk inriktning.
  - Intyg om antagning för eftergymnasiala studier i kyrkomusik eller teologi alternativt intyg om antagning för högskolestudier med teknisk inriktning.
 11. Ofullständig ansökan behandlas inte.

För att ansöka via e-tjänst klickar du på den gröna knappen "Starta e-tjänsten".

Har du inte Bank ID kan du ansöka via blankett (klicka på den blå knappen "Hämta blankett").

OBS: Har du skyddade personuppgifter ber vi dig att ansöka via pappersblankett (klicka på den blå knappen "Hämta blankett").

Följande behövs för e-tjänsten

 • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa