Nybyggnadskarta - beställning

LÄS MER

Till din bygglovsansökan ska du alltid bifoga en nybyggnadskarta, en karta där du ritar in det du vill bygga. 

Nybyggnadskartan visar detaljplanens huvudsakliga bestämmelser. Prickade ytor redovisar mark som i regel inte får bebyggas.

Vid nybyggnation av bostadshus, fritidshus eller industrilokal behöver du en fullständig nybyggnadskarta, vilken kostar 6 303 kr. En fullständig nybyggnadskarta visar även höjder på tomt och byggnad och eventuellt angränsande byggnader samt VA-anslutningspunkt om det finns.

När du ska göra en tillbyggnad, komplementbyggnad eller attefallshus behöver du en förenklad nybyggnadskarta vilken kostar 1 433 kr.

Det är din bygglovshandläggare som avgör vilken typ av nybyggnadskarta som behövs.

Nybyggnadskartan levereras normalt inom tre veckor av Sölvesborgs tekniska avdelning.

Hör av er till Marko Karkulehto, marko.karkulehto@solvesborg.se | 0456-81 61 12, om ni inte fått materialet inom tre veckor.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa