Nybyggnadskarta - Beställning

LÄS MER

Till din bygglovsansökan ska du alltid bifoga en nybyggnadskarta, en karta där du ritar in det du vill bygga.
Det är din bygglovshandläggare som avgör vilken typ av Nybyggnadskarta som behövs.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Fråga om inloggning

När du loggar in hämtar vi exempelvis adressuppgifter från Skatteverket, så att du sparar tid och inte behöver skriva i den informationen.
Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa