Redogörelse, bilaga till årsräkning/sluträkning

LÄS MER

Här finns ifyllningsbara blanketten  Redogörelse, bilaga till årsräkning/årsuppgift/sluträkning.
Det går bra att antingen först skriva ut den och sedan fylla i den för hand eller kan man fylla i den först och sedan skriva ut den.

 

Blanketten skickas till:
Sölvesborgs kommun
Överförmyndare/överförmyndarnämnd
294 80 Sölvesborg

 

Frågor om e-tjänsten

Carina Jansson
carina.jansson@solvesborg.se

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndarnämnden
overformyndarnamnden@solvesborg.se