Swanlundska fonden, Ensamstående äldre behövande kvinnor - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan om bidrag ur Stiftelsen Swanlundska fonden 2022 - Ensamstående äldre behövande kvinnor födda 1952 eller tidigare

Tillsammans med ansökan ska även Skatteverkets specifikation till inkomstdeklaration för inkomstår 2021 och årsbesked från banker och liknande per 2021-12-31 bifogas.

 

Till ansökan ska du bifoga:

  • Skatteverkets specifikation till inkomstdeklaration för inkomstår 2021
  • Årsbesked från banker och liknande per 2021-12-31 bifogas.

 

Ofullständig ansökan behandlas ej.

 

Upplysningar om ansökan lämnas av:
Marie Carlsson, Sölvesborgs församling.
Telefon: 0456-554 45
E-post: marie.carlsson@svenskakyrkan.se

Gazmend Althén, Medborgarkontoret
Telefon: 0456-81 61 81
E-post: gazmend.althen@solvesborg.se

Frågor om e-tjänsten

Gazmend Althén
gazmend.althen@solvesborg.se
0456816181

Personuppgiftsansvarig

Kommunledningsförvaltningen
info@solvesborg.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa