Fettavskiljare - ansökan om dispens från hämtning av fett

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Förlängt tömningsintervall för fettavskiljare kan beviljas endast om det är uppenbart att tätare tömning inte behövs. Det är i normalfallet endast säsongsöppna verksamheter som kan vara aktuella för denna typ av dispens. Uppehåll i tömning av fettavskiljare kan beviljas under förutsättning att fastigheten inte kommer att utnyttjas under en sammanhängande period av minst ett år.

Bestämmelserna finns i den kommunala renhållningsordningen. 

Du kan ansöka i denna e-tjänst eller på blanketten "Ansökan om dispens för fettavskiljare", som du hittar här: https://www.miljovast.se/om-miljoforbundet/blanketter-och-e-tjanster/avfall.html

  • När du gör en anmälan eller ansökan registreras uppgifterna i ett datasystem och blir en allmän handling. Detta innebär att uppgifterna är offentliga och alla har rätt att ta del av dem.

Avgift

Avgift tas ut enligt gällande taxa. För handläggning av ansökan om dispens från hämtning av fett från fettavskiljare debiteras nedlagd handläggningstid. Timkostnaden är 1 094 kronor år 2024. Avgiften tas ut även om dispens inte beviljas. Faktura skickas separat.

Information om handläggningen och vad du själv behöver tänka på

  • Tänk på att handläggningstiden för din ansökan kan vara upp till 6 veckor och att dispens inte kan beviljas retroaktivt. Gör därför din ansökan i god tid. 
  • Lämna all information som efterfrågas. Om vi behöver begära kompletteringar, tar det längre tid att behandla din ansökan.
  • Information om Miljöförbundets behandling av personuppgifter i e-tjänsten finns nedan. Expandera avsnittet för att läsa.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Namn, personnummer/organisationsnummer och kontaktuppgifter till sökanden
  • Uppgifter om fastigheten och verksamheten
  • Uppgifter om fettavskiljaren
  • Uppgifter om byggnaden

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa