Uppskjuten skolplikt

LÄS MER

Här ansöker du om uppskjuten skolplikt.

Observera att vid gemensam vårdnad måste båda vårdnadshavarna skriva under ansökan.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten