Maj Magnussons donationsfond

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Regler för stipendier ur stiftelsen Maj Magnussons donationsfond

 1. Donationsfonden är avsedd för studerande ungdomar som avser att studera vidare (efter avslutade gymnasiestudier) vid tex högskola eller yrkesutbilda sig.
 2. Sökande ska vara folkbokförd eller tidigare varit folkbokförd i Sölvesborgs kommun.
 3. Sökande ska ha avslutat årskurs 9 vid grundskolans högstadium i Sölvesborgs kommun samt avslutat gymnasieutbildning.
 4. Sökande får under ansökningsåret som högst fylla 24 år.
 5. Ansökningsperioden gäller 20/8-12/9.
 6. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar om utdelning av stipendierna i oktober månad det år stipendiet avser.
 7. Till ansökan ska sökande bifoga:
  - Personbevis som styrker att sökanden är eller har varit folkbokförd i Sölvesborgs kommun.
  - Kopia av slutbetyg från grundskolans högstadium i Sölvesborgs kommun.
  - Intyg om antagning vid läroanstalt med uppgift om beräknad studietid, eller
  - Intyg om pågående studier innevarande läsår. 
 8. Ofullständig ansökan behandlas inte.

För att ansöka via e-tjänst klickar du på den gröna knappen "Starta e-tjänsten".

Har du inte Bank ID kan du ansöka via blankett (klicka på den blå knappen "Hämta blankett").

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

 • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa