Maj Magnussons donationsfond

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Regler för stipendier ur stiftelsen Maj Magnussons donationsfond

 1. Donationsfonden är avsedd för studerande ungdomar som avser att studera vidare (efter avslutade gymnasiestudier) vid tex högskola eller yrkesutbilda sig.
 2. Sökande ska vara folkbokförd eller tidigare varit folkbokförd i Sölvesborgs kommun.
 3. Sökande ska ha avslutat årskurs 9 vid grundskolans högstadium i Sölvesborgs kommun samt avslutat gymnasieutbildning.
 4. Sökande får under ansökningsåret som högst fylla 24 år.
 5. Ansökningsperioden gäller 25/8-15/9.
 6. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar om utdelning av stipendierna i oktober månad det år stipendiet avser. Beslutet som fattas av Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts följer testamentets vilja och de verksamhetsregler som gäller för fonden. Beslutet går inte att överklaga.
 7. Till ansökan ska sökande bifoga:
  - Personbevis som styrker att sökanden är eller har varit folkbokförd i Sölvesborgs kommun.
  - Kopia av slutbetyg från grundskolans högstadium i Sölvesborgs kommun.
  - Kopia av examensbevis från avslutade gymnasiestudier. 
  - Intyg om antagning vid läroanstalt eller för pågående studier.
 8. Ofullständig ansökan behandlas inte.

För att ansöka via e-tjänst klickar du på den gröna knappen "Starta e-tjänsten".

Har du inte Bank ID kan du ansöka via blankett (klicka på den blå knappen "Hämta blankett").

OBS: Har du skyddade personuppgifter ber vi dig att ansöka via pappersblankett (klicka på den blå knappen "Hämta blankett").

Följande behövs för e-tjänsten

 • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa