Gunnar Nilssons stipendiefond

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Regler för stipendier ur stiftelsen Gunnar Nilsson stipendiefond

 1. Stipendiefonden är avsedd för elever som efter avslutad gymnasieexamen avser att studera vidare vid t.ex. högskola eller yrkesutbilda sig.
 2. Stipendiefonden är avsedd för elever som kommer från Ysane församling, dvs som är född eller uppvuxen där (tillfällig eller kortvarig folkbokföring i Ysane församling eller inför avläggandet av gymnasieexamen kvalificerar inte för stipendium).
 3. Sökande får under ansökningsåret som högst fylla 24 år.
 4. Ansökningsperioden gäller 20/8-15/9.
 5. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar om utdelning av stipendierna i oktober månad det år stipendiet avser. Beslutet som fattas av Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts följer testamentets vilja och de verksamhetsregler som gäller för fonden. Beslutet går inte att överklaga.
 6. Till ansökan ska sökande bifoga:
  - Personbevis som styrker att sökanden är född eller uppvuxen i Ysane församling.
  - Kopia av examensbevis från avslutade gymnasiestudier.
  - Intyg om antagning vid läroanstalt eller för pågående studier.
 7. Ofullständig ansökan behandlas inte.

För att ansöka via e-tjänst klickar du på den gröna knappen "Starta e-tjänsten".

Har du inte Bank ID kan du ansöka via blankett (klicka på den blå knappen "Hämta blankett").

OBS: Har du skyddade personuppgifter ber vi dig att ansöka via pappersblankett (klicka på den blå knappen "Hämta blankett").

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

 • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa