Hemtjänstinsatser vid tillfällig vistelse i Sölvesborg - beställning

LÄS MER

Tänk på att denna e-tjänst ska fyllas i av behörig personal från hemkommun! dvs ej av privatperson

Äldre personer och personer med funktionsnedsättning som i sin hemkommun har beviljats insatser enligt socialtjänstlagen har rätt att få hjälp under sin tillfälliga vistelse i Sölvesborg . 

Observera att följande gäller:

  • Beställningen ska ha inkommit till Sölvesborgs kommun senast 3 veckor innan personens ankomstdatum.
  • Beställningen måste vara anpassad för de förutsättningar som den tillfälliga bostaden ger.
  • Fakturering sker efter vistelsens slut.
     

Hemsjukvårdsinsatser vid tillfällig vistelse beställs separat via nedan e-tjänst:
Beställning av hemsjukvårdsinsatser vid tillfällig vistelse i Sölvesborg


Handlar det endast om behov av hjälpmedel kan vissa hjälpmedel hyras av Hjälpmedelscentralen.
Se denna länk för mer information

Frågor om e-tjänsten

Ana-Maria Sanchez
ana-Maria.sanchez@solvesborg.se

Personuppgiftsansvarig

Vård- och omsorgsnämnden

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa