Hemtjänstinsatser vid tillfällig vistelse i Sölvesborg - beställning

LÄS MER

Tänk på att denna e-tjänst ska fyllas i av behörig personal från hemkommun! dvs ej av privatperson

Äldre personer och personer med funktionsnedsättning som i sin hemkommun har beviljats insatser enligt socialtjänstlagen har rätt att få hjälp under sin tillfälliga vistelse i Sölvesborg . 

Observera att följande gäller:

  • Beställningen ska ha inkommit till Sölvesborgs kommun senast 3 veckor innan personens ankomstdatum. Inkommer ärendet inte 3 veckor före ankomst kan vi inte behandla ditt ärende i tid och garantera hjälp
  • Fakturering sker efter vistelsens slut.
  • Beställningen måste grundas på en aktuell behovsbedömning. Som bosättningskommun är det viktigt att ni utreder det förväntade behovet. Vår erfarenhet är att behovet ofta ser annorlunda ut i till exempel en sommarbostad, vilket kan göra att hjälpbehovet i vissa fall blir större/mindre än i det ordinarie hemmet. Bifoga aktuellt beslut/utredning. Beställningen måste också ta hänsyn till de ev hjälpmedel som behövs och att de får plats i den tillfälliga bostaden.
  • Bifoga en aktuell genomförandeplan
  • Vid beställning där hälso- och sjukvårdsuppgifter bedömts som egenvård skall underlag för den bedömningen, (egenvårdsintyg), medfölja beställningen.
  • Inkorrekt ifylld beställning godkänns tyvärr inte och kommer att skickas tillbaka, var därför noga med att fylla i alla aktuella ersättningsbelopp per timme.

Fakturering sker efter vistelsen slut enligt utförd tid.

 

Hemsjukvårdsinsatser vid tillfällig vistelse beställs separat via nedan e-tjänst:
Beställning av hemsjukvårdsinsatser vid tillfällig vistelse i Sölvesborg


Handlar det endast om behov av hjälpmedel kan vissa hjälpmedel hyras av Hjälpmedelscentralen.
Se denna länk för mer information

Frågor om e-tjänsten

Myndighetsenheten
myndighetsenheten@solvesborg.se

Personuppgiftsansvarig

Vård- och omsorgsnämnden
von@solvesborg.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa