Bistånd enligt SoL - ansökan

LÄS MER

Du som har en funktionsnedsättning  kan ha rätt att få det stöd som behövs för att du ska kunna ha en skälig levnadsnivå och aktivt delta i samhället. De stöd- och hjälpinsatser som du kan få enligt socialtjänstlagen kallas bistånd. Enligt socialtjänstlagen har kommunen ett särskilt ansvar för vissa grupper, bland andra barn och ungdomar och människor med funktionsnedsättning.

Socialtjänstlagen förkortas ofta SoL.

Vem kan ansöka om bistånd enligt SoL?

Du som har stort behov av stöd i vardagen kan ha rätt till bistånd enligt SoL.

Om du är över 18 år ansöker du på egen hand. En god man eller förvaltare kan hjälpa dig.

Om du är under 18 år kan dina vårdnadshavare ansöka om bistånd för dig, ansökan om bistånd för underåriga ska skickas till Individ- och familjeomsorgen.

 

Vanliga former av bistånd enligt SoL:

  • Boendestöd
  • Kontaktperson
  • Ledsagning
  • Dagverksamhet

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa