Modersmålsundervisning

LÄS MER

Rätt att delta i modersmålsundervisning har elever från årskurs 1 till och med  gymnasiet. För att delta krävs att eleven har grundläggande kunskaper i språket och att språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Särskilda regler gäller för minoritetsspråken: Finska, Meänkieli, Samiska, Romani Chib, Jiddish. 

För närvarande erbjuder Sölvesborgs kommun modersmålsundervisning i följande språk:

Albanska Arabiska Dari
Finska Polska Somaliska
Thailändska    

Vårdnadshavarna kontaktas med besked om tider och grupper. De som ansökt om modersmålsundervisning i ett språk med färre än fem anmälningar underrättas om att språket inte startar. Har ditt barn ett annat modersmål än de ovan uppräknade kan ni anmäla till det språket. När tillräckligt många anmäler sig, ordnas undervisning om lämplig lärare finns och eleverna uppfyller kraven för att få delta. Anmälningar tas emot under hela året.

Undervisningen sker oftast i åldersblandade grupper och är på den eller de skolor där flest elever med modersmålet i fråga finns. 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten