Modersmålsundervisning

LÄS MER

Rätt att delta i modersmålsundervisning har elever från årskurs 1 i grundskola/grundsärskola samt gymnasieskola/gymnasiesärskola. För att delta krävs att eleven har grundläggande kunskaper i språket och att språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.

För att Sölvesborgs kommun ska kunna starta modersmålsundervisning krävs att minst 5 elever ansökt om undervisning i samma språk samt att lämplig lärare finns.

Särskilda regler gäller för minoritetsspråken: Finska, Meänkieli, Samiska, Romani Chib, Jiddish. 

Anmälningar tas emot under hela året.

Undervisningen kan ske på annan skola än den eleven är skolplacerad vid. Skolskjuts anordnas i dessa fall.