Uttag från överförmyndarspärrat konto - ansökan

LÄS MER

Här kan du ladda ner blanketten: Ansökan om uttag från överförmyndarspärrat konto 

 

Blanketten skickas till:
Sölvesborgs kommun
Överförmyndare/överförmyndarnämnd
294 80 Sölvesborg

Frågor om e-tjänsten

Bengt Wessman
bengt.wessman@solvesborg.se

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndarnämnden
overformyndarnamnden@solvesborg.se