Omprövning av förvaltarskap

LÄS MER

Överförmyndaren/överförmyndarnämnden ska enligt 5 § förmynderskapsförordningen (1995:379) årligen granska samtliga förvaltarskap för att pröva om det finns skäl att ansöka om upphörande av förvaltarskap.
 

Blanketten skickas till:
Sölvesborgs kommun
Överförmyndare/överförmyndarnämnd
294 80 Sölvesborg

Frågor om e-tjänsten

Carina Jansson
carina.jansson@solvesborg.se

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndarnämnden
overformyndarnamnden@solvesborg.se