Hemsjukvårdsinsatser vid tillfällig vistelse i Sölvesborg- beställning

LÄS MER

Tänk på att denna e-tjänst ska fyllas i av behörig personal från hemkommun! dvs ej av privatperson 
 

Handlar det endast om behov av hjälpmedel kan vissa hjälpmedel hyras av Hjälpmedelscentralen.
Se denna länk för mer information.


Vård och omsorgsförvaltningen i Sölvesborg har ansvar för basal hemsjukvård i ordinärt boende.

Vid tillfällig vistelse i Sölvesborg ska hemkommunen/hemregionen beställa insatser via denna e-tjänst enligt följande villkor:

  • Beställningen ska ha inkommit till Sölvesborgs kommun senast 3 veckor  innan personens ankomstdatum.
  • Hemsjukvården kontaktar beställande kommun/region för praktisk planering.
  • Tänk på att förbrukningsmaterial, omläggningsmaterial, läkemedel samt befintliga hjälpmedel ska medfölja patienten
  • Vi debiterar enligt Sölvesborgs kommuns ersättningsbelopp per timme för legitimerad personal samt för de utdelegerade insatserna som hemtjänst utför.


Hemtjänstinsatser vid tillfällig vistelse beställs separat via nedan e-tjänst:  
Beställning av hemtjänstinsatser vid tillfällig vistelse i Sölvesborg
 

 

 

Frågor om e-tjänsten

Ana-Maria Sanchez
ana-Maria.sanchez@solvesborg.se

Personuppgiftsansvarig

Vård- och omsorgsnämnden

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa